Tax Alert nr 155/2018

W dniu 6 grudnia 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok (sygn. I FSK 1622/16) dotyczący obowiązku rejestrowania przez pracodawcę na kasie fiskalnej nieodpłatnego zużycia przez pracownika paliwa na występujące w godzinach jego pracy okazjonalne cele osobiste.

Spółka zamierza udostępnić pracownikom samochody osobowe, które będą mogły być przez nich wykorzystywane w celach służbowych w godzinach pracy oraz w celach prywatnych po godzinach pracy i w weekendy. Koszty paliwa zużywanego dla celów służbowych będą pokrywane przez spółkę, natomiast jeśli pracownik będzie wykorzystywał samochody dla celów prywatnych, paliwo będzie nabywał z własnych środków. Mogą wystąpić w związku z tym sytuacje, w których pracownik będzie korzystał w czasie prywatnym z paliwa zatankowanego ze środków spółki albo też kiedy w czasie pracy będzie korzystał z paliwa zakupionego ze środków własnych. Spółka dopuszcza także możliwość korzystania przez pracowników z paliwa zakupionego ze środków spółki dla występujących w trakcie realizacji zadań służbowych sporadycznych i okazjonalnych celów prywatnych (np. dojazdu do sklepu czy przedszkola). Spółka pytała o konieczność rejestracji tych zdarzeń na kasie fiskalnej i sama twierdziła, że z uwagi na nieznaczną skalę oraz brak możliwości wyodrębnienia paliwa zużytego na te cele nie będzie miała takiego obowiązku. Nie zgodził się z tym najpierw organ, a następnie Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.

NSA utrzymał w mocy powyższe rozstrzygnięcia i stwierdził, że przepisy w sposób jasny określają obowiązek ewidencjonowania paliwa wydanego pracownikom na kasie fiskalnej. Zdaniem Sądu ocena rzeczywistej niemożności ewidencjonowania paliwa zużytego przez pracownika na cele osobiste jest możliwa dopiero w postępowaniu podatkowym.

 

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 154/2018

piątek, 14.12.2018

Więcej...

Tax Alert nr 153/2018

wtorek, 11.12.2018

Więcej...

Tax Alert nr 152/2018

poniedziałek, 10.12.2018

Więcej...