Tax Alert nr 83/2018

Objaśnienia MF dotyczące stosowania mechanizmu podzielonej płatności

Na stronie Ministerstwa Finansów zostały udostępnione objaśnienia „Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności (MPP)”, które przedstawiają zasady działania na gruncie podatku VAT nowej formy rozliczeń, jaką jest mechanizm podzielonej płatności.

Broszura zawiera informacje dotyczące istoty i zakresu stosowania mechanizmu podzielonej płatności, funkcjonowania nowo wyodrębnionych rachunków VAT oraz instrukcje dotyczące prawidłowego korzystania z tzw. komunikatu przelewu przez nabywcę chcącego dokonać płatności z wykorzystaniem mechanizmu. Ministerstwo wyjaśnia także szczegóły dotyczące procedury uwolnienia z rachunku VAT środków niespożytkowanych na zapłatę podatku, a także przedstawia korzyści wynikających ze stosowania podzielonej płatności.

Objaśnienia dostępne są do pobrania pod adresem: Mechanizm podzielonej płatności

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 82/2018

poniedziałek, 16.07.2018

Więcej...

Tax Alert nr 81/2018

piątek, 13.07.2018

Więcej...

Tax Alert nr 80/2018

czwartek, 12.07.2018

Więcej...