Tax Alert nr 123/2018

Jak wynika z komunikatu prasowego Rady Unii Europejskiej, w dniu 2 października 2018 r. ministrowie finansów państw członkowskich doszli do porozumienia w sprawie proponowanej przez Komisję Europejską zmiany dyrektywy o VAT w zakresie obniżenia stawki tego podatku dla publikacji elektronicznych.

Nowelizacja polegać ma na zapewnieniu państwom członkowskim większej swobody w stosowaniu przez nie obniżonych stawek VAT dla publikacji dostarczanych drogą elektroniczną. Objęcie publikacji elektronicznych (np. książek, gazet oraz czasopism) stawką obniżoną w danym państwie leży w gestii państwa członkowskiego. Zmiany do dyrektywy VAT mają obowiązywać w ciągu 20 dni od dnia publikacji zmian w dzienniku urzędowym UE.

W przypadku Polski Minister Finansów Teresa Czerwińska zapowiedziała, że odpowiednie zmiany mogą być wprowadzone do naszych przepisów nawet na początku 2019 roku.

Z propozycją zmian w dyrektywie można zapoznać się w języku angielskim pod następującym adresem: Uzgodniony projekt zmian w Dyrektywie 2006/112/EC.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 122/2018

poniedziałek, 01.10.2018

Więcej...

Tax Alert nr 121/2018

piątek, 28.09.2018

Więcej...

Tax Alert nr 120/2018

czwartek, 27.09.2018

Więcej...