Tax Alert nr 27/2018

W dniu 6 marca 2018 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną (sygn. 0114-KDIP1-2.4012.14.2018.2.MC) w sprawie ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów należących do podatnika, udokumentowanego fakturą pro forma.

Spółka z Liechtensteinu zamierzała, dla potrzeb działalności prowadzonej na terytorium Polski, dokonywać m.in. wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy o VAT, dotyczącego przemieszczenia towarów własnych podatnika. Transakcje te miały być dokumentowane za pomocą faktur pro forma, których uznanie za faktury jest uzależnione od krajowych przepisów obowiązujących w poszczególnych państwach wysyłki towarów, określających elementy wymagane w stosunku do faktury VAT, a które nie zawsze posiada faktura pro forma. Wątpliwości podatnika dotyczyły momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku wystawienia faktury pro forma.

Dyrektor KIS stwierdził, że jeżeli wystawiona faktura pro forma spełnia wymogi faktury VAT obowiązujące w państwie wysyłki towarów, wówczas obowiązek podatkowy z tytułu WNT powstanie w momencie wystawienia tego dokumentu. Natomiast w analogicznej sytuacji, kiedy faktura nie może być uznana za fakturę VAT w rozumieniu przepisów krajowych, obowiązek podatkowy z tytułu WNT powstanie 15. dnia następującego po miesiącu, w którym dokonano przemieszczenia towarów

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 26/2018

czwartek, 22.03.2018

Więcej...

Tax Alert nr 25/2018

środa, 21.03.2018

Więcej...

Tax Alert nr 24/2018

wtorek, 20.03.2018

Więcej...