Tax Alert nr 117/2018

W dniu 2 lipca 2018 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację (sygn. 0114-KDIP2-3.4010.138.2018.1.MC) dotyczącą wyłączenia z limitu kosztów uzyskania przychodów kosztów usług nabytych od podmiotów trzecich przez podmiot powiązany, refakturowanych następnie na podatnika.

Wnioskodawca działa jako tzw. „spółka celowa” w krajowej strukturze grupy podmiotów powiązanych z branży deweloperskiej. Model grupy opiera się na wydzieleniu spółek celowych, zajmujących się realizacją poszczególnych inwestycji deweloperskich, oraz spółek serwisowych, które mają za zadanie wspierać spółki celowe w realizacji i zarządzaniu ich projektami, a także w obsłudze procesu sprzedaży. W ramach tego modelu spółka celowa zawarła umowę z jedną z powiązanych spółek serwisowych w zakresie wsparcia przy sprzedaży lokali spółki celowej oraz przy prowadzeniu usług marketingowo-reklamowych. W celu realizacji tej umowy spółka serwisowa ponosi rozmaite koszty na rzecz podmiotów niepowiązanych, w związku z czym rozważana jest możliwość ich refakturowania na spółkę celową. Wątpliwości wnioskodawcy dotyczyły tego, czy refakturowane na niego wydatki można wyłączyć z limitu kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ust. 11 pkt 2 ustawy o CIT.

Dyrektor KIS stwierdził, że w opisanej sytuacji wyłączenie limitu nie znajdzie zastosowania wobec spółki celowej, gdyż co prawda będzie ona ostatecznym beneficjentem usług nabywanych przez spółkę serwisową, ale umowy z podmiotami trzecimi będzie zawierała bezpośrednio i we własnym imieniu spółka serwisowa. Zdaniem organu art. 15e ust. 11 pkt 2 ustawy o CIT wyraźnie wyłącza z limitu kosztów tylko podmiot refakturujący usługi, natomiast nie obejmuje on podmiotów będących ostatecznymi odbiorcami refakturowanych usług, także tych nabywanych pierwotnie przez podmiot powiązany od podmiotów niepowiązanych.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 116/2018

piątek, 21.09.2018

Więcej...

Tax Alert nr 115/2018

czwartek, 20.09.2018

Więcej...

Tax Alert nr 114/2018

środa, 19.09.2018

Więcej...