Tax Alert nr 11/2018

Od dnia 1 stycznia 2018 r. w przepisy ustaw o podatkach dochodowych zostały wprowadzone ograniczenia dotyczące możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów powtórnie nabytych wartości niematerialnych i prawnych.

Omawiane regulacje odnoszą się do autorskich lub pokrewnych praw majątkowych, licencji, praw określonych w ustawie Prawo własności przemysłowej oraz know-how. Ograniczają one możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów:

  • wszelkich opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z takich wartości i praw, nabytych lub wytworzonych przez podatnika lub spółkę niebędącą osobą prawną, której jest wspólnikiem, a następnie zbytych;
  • odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej takich wartości i praw, jeżeli uprzednio te prawa lub wartości były nabyte lub wytworzone, a następnie zbyte przez podatnika lub spółkę niebędącą osobą prawną, której podatnik jest wspólnikiem.

Możliwość uwzględnienia kosztów uzyskania przychodów została ograniczona do części, w jakiej nie przekraczają one przychodu uzyskanego przez podatnika z tytułu ich wcześniejszego zbycia.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 10/2018

czwartek, 01.03.2018

Więcej...

Tax Alert nr 9/2018

wtorek, 27.02.2018

Więcej...

Tax Alert nr 8/2018

poniedziałek, 26.02.2018

Więcej...