Tax Alert nr 15/2019

Dnia 16 stycznia 2019r. Ministerstwo Finansów opublikowało nowy tekst projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (nr UA34), który przewiduje m.in. wprowadzenie tzw. białej listy podatników VAT.

Zgodnie z założeniem biała lista ma być zbiorem danych o podatnikach VAT czynnych, służącym do weryfikacji kontrahentów. W bazie będzie udostępniony m.in. numer bankowy kontrahenta. Co do zasady, dokonanie wpłaty powyżej 15 000 zł na inny rachunek bankowy, wiązałoby się z nałożeniem sankcji na podatnika, a w najnowszej wersji również na faktora.

Jedną z kluczowych zmian, wprowadzoną w najnowszej wersji projektu, jest możliwość wnioskowania o skorygowanie danych niezgodnych z rzeczywistością, które zostały umieszczone w bazie na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego. Taki wniosek podatnik będzie musiał uzasadnić. Fiskus może  wydać decyzję odmową, jeśli uzna, że wnioskowana zmiana danych nie doprowadzi do zgodności ze stanem rzeczywistym.

Biała lista miałaby zacząć obowiązywać od 1 września 2019r., jednak sankcje zostaną wprowadzone dopiero od 1 stycznia 2020r. Z treścią projektu można zapoznać się pod tym linkiem: projekt ustawy.

Informacje dotyczące tzw. białej listy zostały już przedstawione w Tax Alercie nr 138/2018 z dnia 8 listopada 2018 r.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 14/2019

wtorek, 29.01.2019

Więcej...

Tax Alert nr 13/2019

poniedziałek, 28.01.2019

Więcej...

Tax Alert nr 12/2019

piątek, 25.01.2019

Więcej...