Tax Alert nr 87/2018

W dniu 20 lipca 2018 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano Projekt ustawy –  Ordynacja podatkowa opracowany przez Komisję Kodyfikacyjną Ogólnego Prawa Podatkowego. Projektowana ustawa ma zastąpić obecnie obowiązującą Ordynację Podatkową.

Projekt przewiduje zmniejszenie liczby wszczynanych kontroli podatkowych, m.in. dzięki częstszemu stosowaniu tzw. niewładczych form działania administracji. Jedną z takich zmian będzie możliwość zastosowania postępowania uproszczonego (do 14 dni) w sprawach, w których stan faktyczny nie budzi wątpliwości, a kwota zaległości nie przekracza 5 tysięcy złotych. Oprócz tego organ automatyczne umorzy opodatkowanie z urzędu oraz nie zainicjuje postępowania w sprawach, w których chodzi o tzw. bagatelne, czyli nieprzekraczające 50 zł kwoty. Liczbę kontroli ograniczyć ma także zawieranie umów podatkowych z urzędem oraz konsultacje i mediacje podatkowe.

Nowa ustawa wprowadza także pewne instytucje wzmacniające pozycję podatnika w postępowaniu podatkowym. Przykładowo, zakaz wydawania orzeczeń pogarszających sytuację podatnika przez organ odwoławczy oraz organ, którego decyzja została uchylona i skierowana do ponownego rozpoznania. Nowa Ordynacja podatkowa umożliwia opłacanie przez osoby trzecie nie tylko zobowiązań podatnika, ale także jego zaległości, odsetek za zwłokę, kosztów postępowania podatkowego oraz kosztów upomnienia. W celu skuteczniejszej ochrony praw podatnika projekt przewiduje liczne uprawnienia dla Rzecznika Praw Podatnika (powołanego odrębną ustawą), który będzie posiadał swoich przedstawicieli w każdym województwie.

Projekt nie zawiera jeszcze dokładnej daty wejścia w życie jego przepisów, lecz Ministerstwo Finansów planuje ich obowiązywanie od 1 stycznia 2020 roku. Aktualnie projekt znajduje się na etapie opiniowania.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 86/2018

piątek, 27.07.2018

Więcej...

Tax Alert nr 85/2018

czwartek, 26.07.2018

Więcej...

Tax Alert nr 84/2018

poniedziałek, 23.07.2018

Więcej...