Tax Alert nr 153/2018

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania nowych przepisów w CIT dotyczących podatku u źródła, które wejdą w życie od 1 stycznia 2019 r. O planowanym odroczeniu stosowania nowych przepisów informowaliśmy już w Tax Alercie nr 150 z 6 grudnia br.

Rozporządzenie określa grupy podmiotów lub czynności, wobec których stosowanie nowych przepisów zostanie wyłączone lub ograniczone. Stosowanie nowych przepisów zostanie wyłączone do dnia 31 grudnia 2019 r. w zakresie wypłat należności z tytułu m.in. użytkowania lub prawa do użytkowania urządzeń przemysłowych (w tym środków transportu, urządzeń handlowych i naukowych) dokonywanych na rzecz podatników z państw, z którymi Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania regulującą zasady opodatkowania dochodów z dywidend, odsetek i należności licencyjnych, jeżeli istnieje podstawa prawna do wymiany informacji podatkowych z tym państwem. Natomiast do dnia 30 czerwca 2019 r. nowe przepisy zostaną wyłączone dla pozostałych należności na rzecz tych podatników oraz w przypadku wypłat z tytułu dywidend i innych przychodów (dochodów) z udziału w zyskach osób prawnych na rzecz podatników podlegających nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce.

Wejście w życie rozporządzenia przewidziano na dzień 1 stycznia 2019 r. Jego przepisy mogą być stosowane, jeżeli spełnione zostaną warunki do niepobrania podatku, zastosowania stawki podatku lub zwolnienia, wynikające z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Z treścią projektu można zapoznać się pod tym linkiem: projekt rozporządzenia.

 

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 152/2018

poniedziałek, 10.12.2018

Więcej...

Tax Alert nr 151/2018

piątek, 07.12.2018

Więcej...

Tax Alert nr 150/2018

czwartek, 06.12.2018

Więcej...