Tax Alert nr 68/2017

W dniu 22 czerwca 2017 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. z 2017 poz. 1176).

Rozporządzenie to zawiera wzór formularza CIT/TP tj. uproszczonego sprawozdania w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi lub innych zdarzeń zachodzących pomiędzy podmiotami powiązanymi, lub w związku z którymi zapłata należności dokonywana jest bezpośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową. Formularz ten stanowi załącznik do rocznego zeznania podatkowego CIT-8.

Zobowiązanymi do wypełnienia tego formularza są podatnicy obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej, których przychody lub koszty przekroczyły w roku podatkowym równowartość 10 mln EUR. Pierwszy formularz CIT/TP powinien zostać załączony do zeznania podatkowego za rok podatkowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2016 r.

Zachęcamy do zapoznanie się z tym formularzem: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1190/1

 

 

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 67/2017

czwartek, 06.07.2017

Więcej...

Tax Alert nr 66/2017

czwartek, 29.06.2017

Więcej...

Tax Alert nr 65/2017

piątek, 23.06.2017

Więcej...