Tax Alert nr 2/2019

W dniu 31 grudnia 2018r. w Dzienniku Ustaw poz. 2545 zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z rozporządzeniem, do 30 czerwca 2019 r. wypłata odsetek, należności licencyjnych, wynagrodzenia za usługi niematerialne, dywidend będzie podlegać dotychczasowym zasadom odnośnie możliwości stosowania zwolnienia z podatku u źródła (ewentualnie możliwości niepobrania podatku albo pobrania go według niższej stawki wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania). Przy wypłaceniu należności podmiotom zagranicznym, musi istnieć odpowiednia umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania zawierająca zasady opodatkowania dywidend, należności odsetkowych i licencyjnych oraz klauzulę dotyczącą wymiany informacji podatkowych.

Tym niemniej, niezależnie od omawianego odroczenia, od początku 2019 r. przy stosowaniu zwolnienia (niepobrania podatku albo pobrania go według niższej stawki) konieczne jest dochowanie „należytej staranności” oraz ustalenie, że odbiorca należności posiada status rzeczywistego właściciela.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 1/2019

czwartek, 03.01.2019

Więcej...

Tax Alert nr 157/2018

piątek, 21.12.2018

Więcej...

Tax Alert nr 156/2018

czwartek, 20.12.2018

Więcej...