Tax Alert nr 83/2017

18 września 2017 r. ogłoszono w Dzienniku Ustaw poz. 1753 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Rozporządzenie opisuje obowiązkowe elementy lokalnej oraz grupowej dokumentacji podatkowej oraz wyjaśnia niektóre pojęcia używane w Rozporządzeniu.

Należy pamiętać, że pierwsi podatnicy zobligowani będą do złożenia oświadczenia o kompletności dokumentacji podatkowej, przygotowanej zgodnie z przepisami Rozporządzenia, już 31 marca 2018 r.

Przepisy Rozporządzenia wejdą w życie po upływie 14 dni od jego ogłoszenia.

Z treścią Rozporządzenia można zapoznać się pod poniższym linkiem:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1753

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 82/2017

czwartek, 21.09.2017

Więcej...

Tax Alert nr 81/2017

piątek, 15.09.2017

Więcej...

Tax Alert nr 80/2017

czwartek, 14.09.2017

Więcej...