Tax Alert nr 108/2018

Ministerstwo Finansów opublikowało struktury logiczne sprawozdań finansowych, które podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS będą musiały obowiązkowo wysyłać od 1 października 2018 r.

Ministerstwo poinformowało także, że w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów nie będą obecnie publikowane struktury logiczne oraz format sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości co oznacza, że sprawozdania finansowe należy sporządzać w postaci elektronicznej nieustrukturyzowanej.

Opublikowane pliki znajdują się pod następującym adresem: Struktury logiczne sprawozdań finansowych.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 107/2018

czwartek, 06.09.2018

Więcej...

Tax Alert nr 106/2018

poniedziałek, 03.09.2018

Więcej...

Tax Alert nr 105/2018

piątek, 31.08.2018

Więcej...