Tax Alert nr 65/2018

W dniu 30 maja 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok (sygn. I FSK 325/16) dotyczący konieczności wystawiania faktur korygujących w przypadku skonta udzielanego w formie informacji zawartej na fakturze pierwotnej i w ogólnych warunkach dostawy.

Sprawa dotyczyła Spółki produkującej m.in. wyroby izolacyjne i udzielającej skonta za wcześniejsze uregulowanie kwoty wynikającej z faktur. Informacja o udzielanych rabatach była zawarta w ogólnych warunkach dostaw oraz na wystawianych fakturach, a ich wysokość określana była procentowo od kwoty brutto zafakturowanej sprzedaży. Zdaniem Spółki, w przypadku skorzystania przez nabywcę ze skonta, nie ma konieczności wystawienia faktury korygującej z uwagi na to, że faktura pierwotna zawierająca informację o udzielanym skoncie jest poprawna, a rabat ma miejsce jeszcze przed jej wystawieniem. Z takim stanowiskiem nie zgodził się organ podatkowy oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny.

NSA oddalił skargę kasacyjną i stwierdził, że w opisanej sytuacji Spółka udzielała rabatów po wystawieniu faktury, gdyż skonto jest realizowane dopiero w chwili dokonania zapłaty przez nabywcę. Oznacza to, że po każdorazowej realizacji skonta przez kupującego, podatnik ma obowiązek wystawić fakturę korygującą in minus.

W tym samym dniu NSA wydał także inny wyrok (sygn. I FSK 397/16) dotyczący tej samej Spółki, w którym stwierdził, że podatnicy mają obowiązek zamieszczać na zbiorczych fakturach korygujących daty wystawienia oraz numery faktur pierwotnych.

Oba orzeczenia są prawomocne.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 64/2018

czwartek, 07.06.2018

Więcej...

Tax Alert nr 63/2018

środa, 06.06.2018

Więcej...

Tax Alert nr 62/2018

wtorek, 05.06.2018

Więcej...