Tax Alert nr 38/2017

Pakiet transportowy już od 18 kwietnia – sprawdź, czy nie podlegasz regulacjom dotyczącym towarów wrażliwych

18 kwietnia 2017 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dziennik Ustaw poz. 708). Jej celem jest uszczelnianie poboru podatków związanych z obrotem tzw. towarami wrażliwymi, czyli m. in. paliwami silnikowymi i ich pochodnymi, paliwami opałowymi, olejami smarowymi i preparatami smarowymi, które mogą być wykorzystane jako dodatki do paliw silnikowych, wyrobami zawierającymi alkohol etylowy (odmrażacze na bazie alkoholu etylowego, rozcieńczalniki i rozpuszczalniki), alkoholem etylowym całkowicie skażonym oraz suszem tytoniowym.

Prowadzenie monitorowania przewozu towarów wrażliwych umożliwi utworzony rejestr zgłoszeń, który ma być prowadzony w systemie teleinformatycznym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Przewóz towarów wrażliwych objęty jest obowiązkiem zgłoszenia do tego rejestru. Poszczególnych zgłoszeń do rejestru dokonują: podmiot wysyłający towary, podmiot odbierający towary, przewoźnik, a także kierujący środkiem transportu. Zgłoszenia dokonuje się za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych. Przewóz towarów może nastąpić po otrzymaniu numeru referencyjnego; obowiązku dotyczące zgłoszeń do rejestru obejmują zarówno obrót krajowy jak i międzynarodowy.

Ponieważ ustawa przewiduje kary pieniężne za niewykonanie obowiązków nałożonych przepisami, zalecamy sprawdzenie, czy działalność firmy nie będzie podlegać regulacjom „pakietu transportowego”.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 37/2017

wtorek, 04.04.2017

Więcej...

Tax Alert nr 36/2017

piątek, 31.03.2017

Więcej...

Tax Alert nr 35/2017

czwartek, 30.03.2017

Więcej...