Tax Alert nr 7/2019

Podatnik szybciej skorzysta z ulgi na złe długi

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje nowy termin po upływie którego nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną na potrzeby tzw. „ulgi na złe długi”. Dotychczas było to 150 dni. Od 1 stycznia 2019 r. jest to 90 dni.

Pozostałe warunki funkcjonowania ulgi na złe długi dot. możliwości obniżenia podatku należnego przez sprzedawcę i konieczności korekty podatku naliczonego przez nabywcę pozostały bez zmian.

Nowe regulacje dotyczą także wierzytelności powstałych przed dniem 1 stycznia 2019 r., których nieściągalność została uprawdopodobniona po dniu 31 grudnia 2018 r. W związku z powyższym zalecamy zweryfikowanie wszystkich opóźnionych rozliczeń z kontrahentami w celu ustalenia, kiedy przypada 90. dzień od upływu terminu płatności i w rezultacie kiedy wystąpi możliwość obniżenia podatku należnego lub konieczność korekty podatku naliczonego.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 6/2019

poniedziałek, 14.01.2019

Więcej...

Tax Alert nr 5/2019

piątek, 11.01.2019

Więcej...

Tax Alert nr 4/2019

czwartek, 10.01.2019

Więcej...