Tax Alert nr 1/2019

Od 2019 r. limit składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów, został podwyższony.

Co do zasady, wydatki ponoszone na ten cel wyłączone są z kosztów uzyskania przychodów, istnieje jednak kilka wyjątków. Jednym z nich są składki na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców, działających na podstawie odrębnych ustaw. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, limit wydatków ponoszonych na składki, które można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wynosi 0,25% kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. Przed nowelizacją wskaźnik ten wynosił 0,15%.

 

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 157/2018

piątek, 21.12.2018

Więcej...

Tax Alert nr 156/2018

czwartek, 20.12.2018

Więcej...

Tax Alert nr 155/2018

poniedziałek, 17.12.2018

Więcej...