Tax Alert nr 154/2018

Przypominamy, że na podstawie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, każda jednostka wchodząca w skład grupy podmiotów, posiadająca siedzibę lub zarząd na terytorium RP albo posiadająca siedzibę lub zarząd poza terytorium RP, ale prowadząca na terytorium RP działalność przez zagraniczny zakład, której wyniki są konsolidowane w sprawozdaniu finansowym grupy (jeżeli skonsolidowane przychody grupy przekraczają 750 mln euro rocznie) jest zobowiązana do złożenia powiadomienia CBC-P do ostatniego dnia sprawozdawczego roku obrotowego, tj. roku, za który sporządzane jest roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe przez jednostkę dominującą w grupie. Jeżeli rok obrotowy za który sporządzane jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe pokrywa się z rokiem kalendarzowym to CbC-P za rok 2018 należy złożyć do 31 grudnia 2018 roku.

Powiadomienie należy składać na formularzu CBC-P(2).

Zgodnie z opublikowanymi przez MF informacjami, trwają także prace nad aktualizacją wyjaśnień na najczęściej zadawane pytania w sprawie raportowania CBC-P. Jak tylko aktualizacja wyjaśnień się pojawi, poinformujemy o tym w alercie.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 153/2018

wtorek, 11.12.2018

Więcej...

Tax Alert nr 152/2018

poniedziałek, 10.12.2018

Więcej...

Tax Alert nr 151/2018

piątek, 07.12.2018

Więcej...