Tax Alert nr 141/2018

W dniu 9 listopada 2018 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa, który zawiera tzw. nową matrycę stawek VAT.

Projekt przewiduje zmianę sposobu identyfikowania towarów i usług na potrzeby VAT poprzez zastąpienie obecnie stosowanej dla celów podatkowych Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) na rzecz unijnej Nomenklatury Scalonej (CN) w zakresie towarów oraz Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) w zakresie usług. Nowe przepisy wprowadzą też Wiążącą Informację Stawkową (WIS), która będzie wydawana w formie decyzji określającej właściwą klasyfikację towaru lub usługi oraz prawidłową stawkę podatku. Taka decyzja będzie wiążąca dla organów podatkowych, co ma zapewnić podatnikom ochronę przed zakwestionowaniem stawek stosowanych po dniu jej wydania.

Większość przepisów projektu, w tym przepisy wprowadzające nową matrycę stawek VAT, wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r., natomiast pozostała część (w tym przepisy o WIS) wejdzie w życie w dniu 1 kwietnia 2019 r. W związku z tym MF opublikowało także projekt rozporządzenia przedłużającego stosowanie dla potrzeb podatkowych PKWiU 2008 do końca 2019 r.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 140/2018

środa, 14.11.2018

Więcej...

Tax Alert nr 139/2018

piątek, 09.11.2018

Więcej...

Tax alert nr 138/2018

czwartek, 08.11.2018

Więcej...