Tax Alert nr 9/2019

Projekt rozporządzenia w sprawie zmian w formularzach CIT

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Projekt aktualizuje wzory niektórych formularzy w zakresie CIT.

Zgodnie z projektowanym rozporządzeniem, aktualizacji ulegną takie formularze jak: CIT-8, CIT-8AB, CIT-8/O, CIT/BR, CIT/MIT, CIT/8S, CIT/8SP i CIT/PGK. Zmiany mają charakter dostosowawczo-porządkowy i są skutkiem wejścia w życie, po dniu wydania zmienianego rozporządzenia, kilku nowych ustaw. Powyższe zmiany dotyczą wzorów formularzy stosowanych do dochodów osiągniętych od dnia 1 stycznia 2018 r.. Formularze złożone na dotychczasowych wzorach przed dniem wejścia w życie projektowanego rozporządzenia uznaje się za prawidłowe.

Rozporządzenie wejdzie w życie następnego dnia po jego ogłoszeniu. Obecnie projekt znajduje się na etapie uzgodnień.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 8/2019

czwartek, 17.01.2019

Więcej...

Tax Alert nr 7/2019

wtorek, 15.01.2019

Więcej...

Tax Alert nr 6/2019

poniedziałek, 14.01.2019

Więcej...