Tax Alert nr 128/2018

W dniu 9 października 2018 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług wdrażający m.in. przepisy unijnej dyrektywy 2016/1065 dotyczącej bonów (voucherów) na towary lub usługi. O pracach nad projektem ustawy informowaliśmy w Tax Alert nr 49.

Ustawa reguluje zasady opodatkowania obrotu bonami i wprowadza ich rozróżnienie na bony jednego przeznaczenia (SPV) i różnego przeznaczenia (MPV). Bony SPV będą opodatkowywane już przy ich pierwszym wprowadzeniu do obrotu, natomiast bony MPV dopiero przy ich realizacji na konkretne towary lub usługi.

Projekt ustawy trafił już do Sejmu a jego przepisy w zakresie opodatkowania voucherów mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i objąć bony wyemitowane po tej dacie.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 127/2018

czwartek, 11.10.2018

Więcej...

Tax Alert nr 126/2018

środa, 10.10.2018

Więcej...

Tax Alert nr 125/2018

poniedziałek, 08.10.2018

Więcej...