Tax Alert nr 104/2018

W dniu 7 sierpnia 2018 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację (sygn. 0111-KDIB1-2.4010.256.2018.1.MS) dotyczącą opodatkowania podatkiem u źródła nabycia usług hostingu danych na serwerach zagranicznych.

Polska spółka zajmująca się tworzeniem oprogramowania w ramach prowadzonej działalności odpłatnie nabywa usługi od podmiotów zagranicznych, polegające na udostępnianiu przestrzeni dyskowej na serwerach kontrahenta oraz na ochronie przechowywanych plików (tzw. hosting).  Spółka nie zawsze ma możliwość pozyskania certyfikatu rezydencji od kontrahenta i w związku z tym zadała pytanie, czy z tytułu opisanych usług na spółce będą ciążyły obowiązki płatnika w podatku u źródła.

Dyrektor KIS stwierdził, że takie usługi są opodatkowane podatkiem u źródła jako użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego. Odniósł się przy tym do wykładni językowej i uznał, że serwer stanowi „urządzenie przemysłowe” jako mechanizm lub zespół elementów służący do wykonywania określonych czynności. Oznacza to, że z tytułu nabycia ww. usług od kontrahentów zagranicznych na spółce będą ciążyły obowiązki płatnika z tytułu podatku u źródła.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 103/2018

wtorek, 28.08.2018

Więcej...

Tax Alert nr 102/2018

poniedziałek, 27.08.2018

Więcej...

Tax Alert nr 101/2018

piątek, 24.08.2018

Więcej...