Tax Alert nr 60/2017

30 maja br. Rada Ministrów przyjęła projekt zmieniający ustawy o PIT oraz CIT, zakładający przede wszystkim ułatwienia dla przedsiębiorców odnośnie amortyzacji środków trwałych.

Zgodnie z planowanymi zmianami, przedsiębiorcy będą mogli jednorazowo amortyzować nabyte fabrycznie nowe środki trwałe, których wartość (także łączna) zmieści się w granicach od 10.000 do 100.000 zł. Dodatkowym warunkiem jest, aby wartość początkowa każdego z amortyzowanych środków trwałych była wyższa niż 3.500 zł.

Nowe zasady amortyzacji środków trwałych mają byś stosowane również wobec środków trwałych kupionych począwszy od 1 stycznia 2017 r. Co więcej, zgodnie z projektem ustawy, w ramach rocznego limitu przedsiębiorcy będą mogli uwzględnić zaliczki na poczet zakupu środka trwałego, nawet gdy zostanie on dostarczony w kolejnych latach.

Nowymi zasadami amortyzacji zostanę objęte środki trwałe sklasyfikowane w grupach 3-6 oraz 8 KŚT – np. piece przemysłowe, sprzęt laboratoryjny, maszyny czy urządzenia.

Kolejnym uproszczeniem dla przedsiębiorców ma być brak obowiązku pobierania podatku u źródła w przypadku nabycia biletów lotniczych, gdy lot ten wykonywany jest przez zagranicznego przewoźnika w ramach rozkładowego przewozu pasażerskiego.

Nowe przepisy mają wejść w życie w ciągu 14 dni od dnia ich ogłoszenia.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 59/2017

piątek, 26.05.2017

Więcej...

Tax Alert nr 58/2017

czwartek, 25.05.2017

Więcej...

Tax Alert nr 57/2017

środa, 24.05.2017

Więcej...