Tax Alert nr 76/2017

12 sierpnia br. weszły w życie przepisy nowelizujące ustawy o podatkach dochodowych, wprowadzające nowe limity jednorazowej amortyzacji nowych środków trwałych, nabytych przez przedsiębiorców. O projekcie zmiany przepisów pisaliśmy w tax alercie z dnia 1 czerwca 2017 r.

Przyspieszona amortyzacja określana jest jako tzw. ulga inwestycyjna. Z ulgi tej skorzystać mogą podatnicy PIT i CIT, którzy w danym roku podatkowym nabyli jeden lub kilka środków trwałych o minimalnej wartości 10 tys. zł. W przypadku nabycia kilku środków trwałych, wartość każdego z nich musi przekraczać 3,5 tys. zł. Kwota maksymalna, podlegająca jednorazowej amortyzacji wynosi 100 tys. zł.

Nowe przepisy pozwalają również podatnikom na zaliczenie do kosztów podatkowych zaliczek na nowy środek trwały, o ile spełniają one warunki do skorzystania z ulgi, nawet jeżeli dostawa tego środka trwałego nastąpi w kolejnych okresach sprawozdawczych.

Co istotne, omawiane regulacje mają zastosowanie do środków trwałych nabytych od dnia 1 stycznia 2017 r. i dokonanych od tego dnia wpłat na poczet nabycia tych środków.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 75/2017

piątek, 25.08.2017

Więcej...

Tax Alert nr 74/2017

czwartek, 10.08.2017

Więcej...

Tax Alert nr 73/2017

piątek, 04.08.2017

Więcej...