Tax Alert nr 99/2017

Sprawa dotyczyła Spółki z siedzibą w Austrii, która zajmowała się transportem samochodów użytkowych (ciężarowych i autobusów) z fabryki bezpośrednio do klienta. Transportowane pojazdy tankowane były przy użyciu kart paliwowych wystawionych na kierowców. Wszystkie transakcje za pomocą kart paliwowych realizowane były centralnie przez spółkę matkę w Austrii i refakturowane na spółki córki w wielu  krajach, w tym w Polsce.

Spółka zawarła porozumienie z podwykonawcą – polską Spółką., w ramach którego polska Spółka realizowała transport, natomiast tankowała samochody przy użyciu kart paliwowych udostępnionych przez Spółkę. Spółka wystąpiła o zwrot VAT.

Organy podatkowe uznały, że Spółce przysługuje jedynie zwrot podatku wykazany w fakturach dokumentujących zakup paliwa wykorzystanego do świadczenia przez nią usług transportu na własnych kołach, przy realizacji których nie korzystała ona z usług podwykonawcy. Stanowisko to podtrzymał WSA w Warszawie w wyroku sygn. akt III SA/Wa 158/15.

Spółka wniosła skargę kasacyjną do NSA, który 23 listopada 2017 r., zdecydował się skierować do Trybunału Sprawiedliwości UE pytanie prejudycjalne mające na celu wyjaśnienie, czy czynności polegające na udostępnianiu kart paliwowych oraz negocjowaniu, finansowaniu i rozliczaniu nabywania paliwa z wykorzystaniem tych kart podlegają zwolnieniu na podstawie art. 135 ust. 1 lit. b Dyrektywy 112, czy mogą być uznane za transakcje łańcuchowe, których podstawowym celem jest dostawa paliwa.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 98/2017

czwartek, 23.11.2017

Więcej...

Tax Alert nr 97/2017

czwartek, 16.11.2017

Więcej...

Tax Alert nr 96/2017

piątek, 10.11.2017

Więcej...