Tax Alert nr 101/2018

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów na stronie rządowego BIP ukazały się założenia do przygotowywanej obszernej nowelizacji podatków dochodowych.

Nowe rozwiązania mają wprowadzić m.in. 9% stawkę podatkową w CIT, przepisy zachęcające do rozwoju spółek za pomocą finansowania własnego, szczególne rozwiązania w zakresie nabywania pakietów wierzytelności przez podmioty gospodarcze oraz preferencje w opodatkowaniu dochodów z własności intelektualnej. Nowością będzie także tzw. podatek od wyjścia (exit tax), a więc podatek od niezrealizowanych zysków kapitałowych w przypadku przeniesienia do innego państwa aktywów, rezydencji podatkowej lub stałego zakładu, a także kompleksowe uregulowanie kwestii opodatkowania obrotu walutami wirtualnymi. Nowela zaimplementuje również dyrektywę MDR, przewidującą obowiązek przekazywania organom podatkowym informacji o stosowanych schematach podatkowych.

Projekt zakłada także pewne zmiany w obecnie obowiązujących przepisach dotyczących m.in. podatku u źródła, wykorzystywania samochodów osobowych w działalności gospodarczej, rozliczania dochodów małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci, wysokości kosztów wykazywanych w związku z konwersją długu na kapitał oraz posługiwaniem się kopiami certyfikatów rezydencji.

Przyjęcie projektu przez Radę Ministrów zaplanowano na III kwartał 2018 r.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 100/2018

czwartek, 23.08.2018

Więcej...

Tax Alert nr 99/2018

wtorek, 21.08.2018

Więcej...

Tax Alert nr 98/2018

poniedziałek, 20.08.2018

Więcej...