Tax Alert nr 35/2018

Dnia 5 kwietnia br. Rada Ministrów przyjęła przedłożony przez ministra finansów projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach, dotyczący wdrażania do stosowania w ewidencji sprzedaży nowego typu kas fiskalnych.

Projekt przewiduje wprowadzenie kas fiskalnych online, połączonych z Centralnym Repozytorium Kas. Kasy rejestrujące będą automatycznie przesyłały do szefa Krajowej Administracji Skarbowej szczegółowe dane o każdej transakcji zarejestrowanej za ich pośrednictwem, z wyjątkiem danych nabywców towarów i usług, które zostaną objęte pełną anonimowością.

Proces wymiany kas będzie rozłożony w czasie oraz podzielony na poszczególne branże. Obowiązkiem korzystania z kas online będą objęte według następujących terminów:

  1. od stycznia 2019 r.- warsztaty pojazdów silnikowych i motorowerów oraz stacje paliw;
  2. od lipca 2019 r.- usługi stacjonarnych placówek gastronomicznych związane z wyżywieniem, w tym usługi świadczone sezonowo i w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania;
  3. od stycznia 2020 r.- podatnicy świadczący usługi: fryzjerskie, kosmetyczne, budowlane, medyczne, prawnicze, oraz związane z poprawą kondycji fizycznej.

Nowe przepisy utrzymają możliwość nabywania do dnia 31 grudnia 2018 r. kas rejestrujących z papierowym zapisem kopii oraz kas z elektronicznym zapisem kopii do dnia 31 grudnia 2022 r. Tego typu kas, zakupionych z zachowaniem powyższych terminów, będzie można używać obok kas online aż do momentu ich wyeksploatowania. Zmiany przewidują także refundację kosztów zakupu kas online do 90% ich ceny zakupu (bez podatku), jednakże w kwocie nie przekraczającej sumy 700 zł, a także kary za niedopełnienie obowiązku przeglądu technicznego kas w wysokości 300 zł.

Projekt został przekazany do Sejmu, a wejście w życie jego przepisów planuje się na dzień 1 października 2018 r.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 34/2018

piątek, 06.04.2018

Więcej...

Tax Alert nr 33/2018

czwartek, 05.04.2018

Więcej...

Tax Alert nr 32/2018

środa, 04.04.2018

Więcej...