Tax Alert nr 36/2018

Rada Ministrów zaproponowała zmiany w opodatkowaniu nieruchomości minimalnym podatkiem dochodowym

Dnia 5 kwietnia 2018 r. Minister Finansów przedstawił autopoprawkę dotyczącą projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Minister Finansów zaproponował wprowadzenie zmian dot. opodatkowania nieruchomości minimalnym podatkiem dochodowym. Zmiany maja polegać głównie na:

  • objęciu minimalnym podatkiem dochodowym wszystkich nieruchomości – budynków, z wyłączeniem budynków mieszkalnych wybudowanych w ramach realizacji programów rządowych lub samorządowych dotyczących budownictwa społecznego,
  • stosowaniu minimalnego podatku dochodowego w odniesieniu do tych nieruchomości (ich części), które są wynajmowane,
  • przypisaniu do podatnika (a nie pojedynczego budynku) progu 10 mln zł, poniżej którego podatek nie zostanie zapłacony przez podatnika,
  • możliwości uniknięcia obciążenia podatkiem od przychodów z budynków w przypadku potwierdzenia przez organ podatkowy zapłaty podatku PIT lub CIT we  właściwej wysokości, jeżeli podatnik wystąpi z wnioskiem o zwrot tego podatku,
  • wprowadzeniu szczególnej klauzuli przeciwdziałającej unikaniu opodatkowania podatkiem minimalnym.

Co do zasady nowe regulacje mają znaleźć zastosowanie od nowego roku podatkowego rozpoczętego po dniu 31 grudnia 2018 r. Niemniej, niektóre korzystne dla podatnik zmiany znajdą zastosowanie także do podatku minimalnego zapłaconego w roku 2018.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 35/2018

poniedziałek, 09.04.2018

Więcej...

Tax Alert nr 34/2018

piątek, 06.04.2018

Więcej...

Tax Alert nr 33/2018

czwartek, 05.04.2018

Więcej...