Tax Alert nr 41/2018

Rejestracja dla potrzeb VAT ze skutkiem wstecz może zmieniać skutki podatkowe transakcji dokonanych przed dniem faktycznej rejestracji

W dniu 26 października 2017 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną (sygn. 0114-KDIP1-2.4012.442.2017.1.RD) dotyczącą obowiązku opodatkowania transakcji dokonywanych na terytorium Polski przed dniem faktycznej rejestracji na potrzeby VAT.

Włoska Spółka od grudnia 2016 r. przemieszczała własne towary z Włoch do Polski i następnie sprzedawała je na terytorium Polski do polskich odbiorców. Ponieważ włoska Spółka nie posiadała rejestracji na potrzeby polskiego podatku VAT w momencie sprzedaży towarów do polskich odbiorców, stosowano odwrotne obciążenie. W sierpniu 2017 r. Spółka zarejestrowała się na potrzeby polskiego podatku VAT wskazując datę rozpoczęcia działalności jako grudzień 2016 r. Spółka wskazała, że złoży pierwszą deklarację VAT za grudzień 2016 r. We wniosku o interpretację Spółka chciała potwierdzić, czy powinna zmienić sposób opodatkowania sprzedaży krajowej w okresie od grudnia 2016 r. do sierpnia 2017 r. do której zastosowano odwrotne obciążenie, ponieważ Spółka nie miała rejestracji na potrzeby polskiego podatku VAT w momencie dokonywania sprzedaży towarów do polskich odbiorców.

W składanym wniosku Spółka uznała, że zasadne było zastosowanie odwrotnego obciążenia do sprzedaży towarów w Polsce i fakt późniejszej rejestracji na potrzeby VAT ze skutkiem od grudnia 2016 r. nie powinien zmieniać tych konsekwencji.

Dyrektor KIS uznał takie stanowisko za nieprawidłowe i stwierdził, że w związku z dokonaniem rejestracji Spółki do VAT ze skutkiem od grudnia 2016 r., nie można uznać, że od grudnia 2016 r. są spełnione przesłanki do stosowania odwrotnego obciążenia. Dlatego Spółka od grudnia 2016 r, jest zobowiązana do rozliczenia podatku należnego i nie może zastosować odwrotnego obciążenia do sprzedaży towarów na terytorium Polski do polskich odbiorców.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 40/2018

wtorek, 17.04.2018

Więcej...

Tax Alert nr 39/2018

poniedziałek, 16.04.2018

Więcej...

Tax Alert nr 38/2018

piątek, 13.04.2018

Więcej...