Tax Alert nr 71/2017

11 lipca 2017 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację (nr 0111-KDIB1-3.4016.1.2017.1.JKT), w której określił konsekwencje wynikające ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych (dalej: „Ustawa”) w związku z rozłożeniem przez Spółkę na raty należnej płatności z tytułu wykonania usług na rzecz osób fizycznych.

Sprawa dotyczyła Spółki, która zamierzała budować ekologiczne źródła ciepła m.in. dla osób fizycznych posiadających nieruchomości, do których nie ma możliwości podłączenia ciepła systemowego. W ramach projektu zamierzała projektować i budować dla takich osób kotłownie. Na cenę usługi składały się poniesione przez Spółkę koszty oraz marża.

Spółka powzięła wątpliwość, czy w przypadku rozłożenia na raty płatności osobie fizycznej za wykonane usługi niezwiązane z prowadzoną przez klienta działalnością gospodarczą lub zawodową, jeśli naliczy konsumentowi koszty związane z odroczonym terminem płatności, to takie postępowanie spowoduje konsekwencje wynikające z Ustawy.

Zdaniem Spółki, będzie ona zobowiązana do zapłaty podatku od niektórych instytucji finansowych (tzw. podatku bankowego) jedynie w przypadku, gdy w związku z rozłożeniem zobowiązania na raty doliczy dodatkowe koszty. Natomiast w przypadku, gdy Spółka rozłoży płatność na raty, ale nie doliczy za to żadnej dodatkowej opłaty, przepisy Ustawy nie znajdą zastosowania.

Z takim stanowiskiem zgodził się Dyrektor KIS. Fiskus podkreślił, że:

  • skoro Spółka zamierza dokonywać rozłożenia płatności za wykonywane usługi i pobierać za to dodatkowe opłaty,
  • zgodnie z jej statutem, jednym z jej przedmiotów działalności jest prowadzenie finansowej działalności usługowej,
  • prowadzi działalność w formie spółki akcyjnej

to jest instytucją pożyczkową w rozumieniu ustawy o kredycie konsumenckim, a co za tym idzie – kredytodawcą w rozumieniu Ustawy, zatem może zostać uznana za podatnika podatku od niektórych instytucji finansowych.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 70/2017

czwartek, 20.07.2017

Więcej...

Tax Alert nr 69/2017

czwartek, 13.07.2017

Więcej...

Tax Alert nr 68/2017

piątek, 07.07.2017

Więcej...