Tax Alert nr 51/2018

Dnia 10 maja 2018 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zmiany w PIT obejmują między innymi poszerzenie katalogu działalności twórczej objętej podwyższonymi kosztami uzyskania przychodów, m.in. o działalność w zakresie inżynierii budowlanej, tłumaczeń, gier komputerowych oraz działalności naukowej i prowadzonej na uczelniach działalności dydaktycznej. Nowe regulacje obejmą także kwestię określania wartości początkowej środków trwałych nabytych w drodze spadku lub darowizny.

Znowelizowane przepisy o CIT dotyczą opodatkowania wkładów wnoszonych do spółek kapitałowych, jednoznacznie wyłączając z zakresu jego regulacji wkłady pieniężne. Pozostałe zmiany dotyczą zwolnienia z podatków dochodowych przychodów z budynków mieszkalnych oddanych do używania w ramach realizacji programów budownictwa społecznego, a także podatku od nieruchomości komercyjnych.

Ustawa została skierowana do Senatu, a jej wejście w życie ma nastąpić po 14 dniach po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. Większość zmienionych przepisów będzie można zastosować z mocą wsteczną do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2018 r.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 50/2018

piątek, 11.05.2018

Więcej...

Tax Alert nr 49/2018

czwartek, 10.05.2018

Więcej...

Tax Alert nr 48/2018

środa, 09.05.2018

Więcej...