Tax Alert nr 122/2018

W dniu 25 września 2018 r. do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Projekt przewiduje nowelizację kilku ustaw, w tym także ustaw podatkowych, a głównym jego  założeniem jest ograniczenie obciążeń administracyjnych nałożonych na przedsiębiorców.

Do najważniejszych zmian objętych projektem należą zmiany w ustawie o VAT w zakresie skrócenia terminu uprawniającego wierzyciela do zastosowania „ulgi na złe długi” ze 150 do 90 dni oraz w zakresie odstąpienia od konieczności dołączania do deklaracji umotywowanego wniosku o zwrot podatku oraz wniosku o zwrot w przyspieszonym terminie.

Zmiany w podatkach dochodowych przewidują m.in. likwidację niektórych obowiązków informacyjnych i dokumentacyjnych, podniesienie do 2 mln euro progu przychodów umożliwiających przyznanie statusu „małego podatnika”, zmianę terminów odnośnie wyboru sposobu i formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na (co do zasady) 20 dzień miesiąca następującego po miesiącu osiągnięcia pierwszego przychodu. Nowelizacja obejmie także przepisy o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych i znosi obowiązek prowadzenia kart przychodów, ewidencji wyposażenia oraz ewidencji zatrudnienia.

W zakresie pozostałych podatków zmiany dotyczą m.in. ujednolicenia wzorów wszystkich formularzy dla podatków lokalnych oraz wprowadzenie możliwości składania zbiorczej deklaracji oraz jednorazowej zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu wszystkich umów o jednorodnym charakterze zawartych w okresie miesiąca.

Zgodnie z projektem większość jego przepisów wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. Pozostałe przepisy mają wejść w życie z dniem 1 lipca 2019 r. oraz 1 stycznia 2020 r.

Nowelizacja została obecnie skierowana do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 121/2018

piątek, 28.09.2018

Więcej...

Tax Alert nr 120/2018

czwartek, 27.09.2018

Więcej...

Tax Alert nr 119/2018

środa, 26.09.2018

Więcej...