Tax Alert nr 82/2017

19 września 2017 r. Rada Ministrów przyjęła projekt zmieniający ustawę o VAT, którego celem jest wprowadzenie mechanizmu split payment. O zmianach, jakie wprowadzi nowelizacja pisaliśmy w tax alercie z dnia 3 sierpnia 2017 r.

Zgodnie z zapisami przyjętego projektu, split payment zacznie obowiązywać od 1 kwietnia 2018 r. i początkowo korzystanie z niego będzie dobrowolne. Nałożenie na przedsiębiorców obowiązku korzystania ze split payment może nastąpić dopiero po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej.

Przypominamy, iż split payment polega na tym, że bezpośrednio na konto sprzedawcy trafia jedynie kwota netto, natomiast równowartość podatku VAT trafiać będzie na specjalnie utworzone do tego celu oddzielne konto bankowe, które otrzyma każdy podatnik, bez względu na to, czy będzie korzystał z mechanizmu.

Poniżej przypominamy główne założenia przyjętego projektu:

  • Termin na dokonanie zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na konto VAT wynosi 25 dni, a fiskus nie będzie mógł go wydłużyć,
  • Pieniądze zgromadzone na rachunku VAT służyć będą do zapłaty VAT na rzecz dostawców lub urzędu skarbowego, natomiast, za zgodą naczelnika urzędu skarbowego, będą mogły być przetransferowane na zwykłe konto podatnika,
  • Możliwość umownego ustalenia zasad oprocentowania rachunku VAT między podatnikiem a bankiem,
  • Możliwość utworzenia jednego rachunku VAT dla wszystkich kont posiadanych przez podatnika w danym banku.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 81/2017

piątek, 15.09.2017

Więcej...

Tax Alert nr 80/2017

czwartek, 14.09.2017

Więcej...

Tax Alert nr 79/2017

czwartek, 07.09.2017

Więcej...