Tax Alert nr 62/2018

Przypominamy, że dnia 1 lipca br. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzające mechanizm podzielonej płatności (tzw. split payment).

Od 1 lipca nabywca będzie mógł zapłacić pełną kwotę brutto wynikającą z otrzymanej faktury bezpośrednio na konto rozliczeniowe sprzedającego albo skorzystać z mechanizmu podzielonej płatności. Poniżej przypominamy podstawowe aspekty funkcjonowania split payment:

  • Cena brutto płacona przez nabywcę na konto bankowe sprzedającego zostanie rozdzielona na kwotę netto oraz na kwotę VAT;
  • Kwota podatku VAT trafi na osobny rachunek VAT, utworzony automatycznie przez bank lub SKOK dla każdego podatnika podatku VAT, natomiast kwota netto zostanie przelana na „podstawowy” rachunek sprzedającego;
  • Sprzedający będzie mieć ograniczone możliwości ze środków zgromadzonych na rachunku VAT – co do zasady będzie mógł je wykorzystać do zapłaty VAT na rzecz innego podmiotu lub urzędu skarbowego;
  • Zapłata z zastosowaniem podzielonej płatności będzie mogła być dokonywana wyłącznie na zasadzie 1 płatność – 1 faktura (brak możliwości zapłaty w „paczkach”);
  • Podczas dokonywania płatności będzie należało wskazać kwotę podatku z faktury, kwotę brutto, numer opłacanej faktury oraz numer NIP sprzedającego.

Przypominamy o konieczności dostosowania swoich systemów księgowych do księgowania rozliczeń w ramach podzielonej płatności.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 61/2018

poniedziałek, 04.06.2018

Więcej...

Tax Alert nr 60/2018

wtorek, 29.05.2018

Więcej...

Tax Alert nr 59/2018

poniedziałek, 28.05.2018

Więcej...