Tax Alert Nr 7/2018

Sprawozdania finansowe tylko w formie elektronicznej

Nowelizacja ustawy o rachunkowości przewiduje obowiązek sporządzania i przesyłania rocznego sprawozdania finansowego wyłącznie w formie elektronicznej, z zastosowaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP. Dokumenty będą przesyłane od 15 marca b.r. do Krajowego Rejestru Sądowego za pośrednictwem specjalnego systemu (repozytorium dokumentów finansowych).

Sprawozdania za rok 2017 w okresie przejściowym od 15 marca do 30 września 2018 roku będą przesyłane do Krajowego Rejestru Sądowego w postaci skanu dokumentu papierowego (podpisanego elektronicznie). Od 1 października b.r. sprawozdania muszą być sporządzane i przesyłane wyłącznie w wersji elektronicznej.

Nowe przepisy usuwają obowiązek przesyłania przez firmy zarejestrowane w KRS sprawozdań finansowych do urzędu skarbowego: to zadanie zostanie przejęte przez sądy rejestrowe.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 6/2018

czwartek, 22.02.2018

Więcej...

Tax Alert nr 5/2018

wtorek, 20.02.2018

Więcej...

Tax Alert nr 4/2018

czwartek, 15.02.2018

Więcej...