Tax Alert nr 82/2018

W dniu 5 lipca 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok (sygn. II FSK 1154/16) dotyczący uznania sprzętu komputerowego wynajmowanego od spółki z Niemiec za „urządzenie przemysłowe” o którym mowa w ustawie o CIT oraz w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania z Niemcami.

Spółka z o.o. wynajmuje sprzęt komputerowy od niemieckiej spółki komandytowej i z tego tytułu dokonuje na jej rzecz opłat. Zgodnie z prawem niemieckim, podatnikiem podatku dochodowego nie jest spółka komandytowa, ale wspólnicy tej spółki. Zarówno komplementariusz, jak i wszyscy komandytariusze kontrahenta polskiej spółki posiadają nieograniczony obowiązek podatkowy w Niemczech, na dowód czego spółka posiada certyfikaty ich rezydencji. Organy podatkowe uznały za nieprawidłowe stanowisko spółki, zgodnie z którym nie ma ona obowiązku pobrania podatku u źródła pod warunkiem, że w chwili wypłaty wynagrodzenia za sprzęt komputerowy będzie posiadała certyfikaty rezydencji wszystkich wspólników kontrahenta. Uznały tym samym, że spółka ma obowiązek pobrania 5% podatku u źródła od wypłacanych należności licencyjnych. Interpretacja została następnie uchylona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim.

NSA oddalił skargę kasacyjną organów i stwierdził, że o uznaniu sprzętu komputerowego za „urządzenie przemysłowe” decyduje sposób jego wykorzystania w procesie produkcji i tylko komputery będące wbudowanymi systemami i sterujące urządzeniami przemysłowymi mogą spełniać tę definicję, co nie ma miejsca w rozpoznawanej sprawie. Oznacza to, że spółka nie ma obowiązku pobrania podatku u źródła, jeśli będzie posiadała certyfikaty rezydencji wspólników kontrahenta.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 81/2018

piątek, 13.07.2018

Więcej...

Tax Alert nr 80/2018

czwartek, 12.07.2018

Więcej...

Tax Alert nr 79/2018

poniedziałek, 09.07.2018

Więcej...