Tax Alert nr 47/2018

W dniu 18 kwietnia 2018 roku Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok (sygn. K 52/16) w którym uznał, iż możliwość dochodzenia przez organy podatkowe należności publicznoprawnych w drodze cywilnoprawnej na podstawie tzw. „skargi pauliańskiej” jest zgodna z konstytucją.

Powyższe oznacza, iż organy podatkowe mogą starać się zakwestionować czynność prawną w wyniku której dłużnik przeniósł na osobę trzecią swój majątek, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia Skarbu Państwa, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 46/2018

czwartek, 26.04.2018

Więcej...

Tax Alert nr 45/2018

wtorek, 24.04.2018

Więcej...

Tax Alert nr 44/2018

poniedziałek, 23.04.2018

Więcej...