Tax Alert nr 135/2018

W dniu 30 października 2018 r. odbędzie się rozprawa Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zbadania zgodności z Konstytucją RP ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (sygn. Kp 1/18), która przewiduje zniesienie limitu ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

W roku 2018 limit ten wynosi 133.290,00 zł. Zniesienie limitu spowoduje, że od wejścia ustawy w życie składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będą odprowadzane od całości przychodu.

Orzeczenie TK będzie miało charakter wiążący i jeżeli uzna on ustawę za niekonstytucyjną, Prezydent będzie zobowiązany do odmowy jej podpisania oraz odesłania jej do Sejmu. W przypadku uznania ustawy przez TK za zgodną z Konstytucją, Prezydent będzie zobowiązany do jej podpisania i ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

O rozstrzygnięciu Trybunału Konstytucyjnego poinformujemy w osobnym Tax Alercie.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 134/2018

czwartek, 25.10.2018

Więcej...

Tax Alert nr 133/2018

wtorek, 23.10.2018

Więcej...

Tax Alert nr 132/2018

piątek, 19.10.2018

Więcej...