Tax Alert nr 140/2018

Dziś Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok (sygn. Kp 1/18) dotyczący zbadania zgodności z Konstytucją RP ustawy znoszącej limity ograniczające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Trybunał Konstytucyjny stwierdził zgodność ustawy z art. 2 Konstytucji, ale jednocześnie uznał, iż jest ona niezgodna z art. 7 Konstytucji, który zobowiązuje organy władzy publicznej do działania na podstawie i w granicach prawa.

Jak informowaliśmy w Tax Alercie nr 135/2018, wejście w życie ustawy spowodowałoby zniesienie limitu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w 2018 r.: 133.290 zł), a co za tym idzie konieczność ich odprowadzania od całości przychodu.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 139/2018

piątek, 09.11.2018

Więcej...

Tax alert nr 138/2018

czwartek, 08.11.2018

Więcej...

Tax Alert nr 137/2018

poniedziałek, 05.11.2018

Więcej...