Tax Alert nr 44/2018

W dniu 15 grudnia 2017 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie wydał wyrok (sygn. I SA/Sz 902/17) dotyczący obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej dla transakcji z podmiotami powiązanymi będącymi osobami fizycznymi, które nie są przedsiębiorcami.

Sprawa dotyczyła spółki z o.o., której udziały należały do dwóch wspólników nieprowadzących działalności gospodarczej i będących małżeństwem. Udziałowiec większościowy (posiadający 99% udziałów) pełnił funkcję jedynego członka zarządu jako Dyrektor Spółki na podstawie powołania uchwałą Zgromadzenia Wspólników i pobierał z tego tytułu wynagrodzenie. Jego żona (1% udziałów) była zatrudniona w Spółce na podstawie umowy o pracę. Ponadto każdy ze wspólników posiadał (jako majątek odrębny) nieruchomość zabudowaną halą produkcyjną, które zostały wydzierżawione Spółce.

Spółka wystąpiła z wnioskiem o interpretację indywidualną, w której zadała pytanie, czy powyższe zdarzenia będą objęte obowiązkiem sporządzenia dokumentacji podatkowej na podstawie art. 9a ustawy o CIT. Spółka twierdziła, że nie będzie zobowiązana do sporządzenia dokumentacji dla powyższych zdarzeń. Dyrektor Krajowej Izby Skarbowej uznał takie stanowisko za nieprawidłowe.

WSA w Szczecinie oddalił skargę Spółki na ww. interpretację i stwierdził, że w sytuacji gdy drugą stroną transakcji lub innego zdarzenia mających miejsce z podmiotem spełniającym przesłanki art. 9a ust. 1 i 9a ust. 1d ustawy o CIT pozostaje osoba fizyczna nie będąca przedsiębiorcą, przepisy tej ustawy nie zwalniają podatników podatku CIT od obowiązku prowadzenia ww. dokumentacji.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 43/2018

piątek, 20.04.2018

Więcej...

Tax Alert nr 42/2018

czwartek, 19.04.2018

Więcej...

Tax Alert nr 41/2018

środa, 18.04.2018

Więcej...