Tax Alert nr 155/2016

W dniu 15 września 2016 r. TSUE wydał wyrok w sprawie C-518/14 Senatex GmbH przeciwko Finanzamt Hannover-Nord w kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur, które nie zawierały numeru podatkowego wystawcy.

Sprawa dotyczyła niemieckiej Spółki, której organy podatkowe odmówiły prawa do odliczenia VAT z uwagi na brak numeru podatkowego sprzedawcy na fakturach. Zdaniem organów Spółka mogła skorzystać z prawa do odliczenia dopiero z chwilą otrzymania faktury korygującej ten błąd.

W ostateczności sprawa trafiła do TSUE, który przyznał rację Spółce. Według TSUE prawo do odliczenia podatku powinno przysługiwać podatnikom nawet posiadanie przez nich faktury nie spełniającej niektórych wymagań formalnych. Brak numeru identyfikacyjnego na pierwotnej fakturze nie powinien skutkować odmową prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 154/2016

piątek, 16.09.2016

Więcej...

Tax Alert nr 153/2016

czwartek, 15.09.2016

Więcej...

Tax Alert nr 152/2016

poniedziałek, 12.09.2016

Więcej...