Tax Alert nr 91/2017

19 października 2017 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie C-101/16 (SC Paper Consult SRL), zgodnie z którym przepisy unijne sprzeciwiają się takim regulacjom krajowym, które odmawiają podatnikowi prawa do odliczenia podatku naliczonego z tego względu, że podmiot, który świadczył na jego rzecz usługę i wystawił z tego tytułu fakturę, został uznany przez organ podatkowy państwa członkowskiego za nieaktywny, jeżeli owa odmowa prawa do odliczenia jest systematyczna i ostateczna oraz nie pozwala na przedłożenie dowodów na niepopełnienie przestępstwa podatkowego. Powyższa zasada powinna znaleźć zastosowania nawet wówczas, jeżeli uznanie sprzedawcy za nieaktywnego zostało opublikowane i jest dostępne na stronie internetowej dla wszystkich podatników w tym państwie.

Powyższy wyrok, mimo iż wydany w sprawie rumuńskiej, może mieć istotne znaczenie także dla polskich rozliczeń podatkowych. Przypominamy, iż od pewnego czasu Minister Finansów twierdził, że podatnicy nie mają prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez podmiot niezarejestrowany lub wykreślony z rejestru podatników VAT. Powyższy wyrok zdaje się przeczyć takiemu jednostronnemu podejściu.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 90/2017

czwartek, 19.10.2017

Więcej...

Tax Alert na 89/2017

piątek, 13.10.2017

Więcej...

Tax Alert nr 88/2017

czwartek, 12.10.2017

Więcej...