Tax Alert nr 48/2018

Dnia 12 kwietnia 2018 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie C-8/17 dotyczący prawa do odliczenia podatku VAT w przypadku otrzymania korekt faktur zakupowych po kilku latach od dokonania transakcji.

Sprawa dotoczyła transakcji pomiędzy dwoma firmami portugalskimi, do której zastosowano zbyt niską stawkę VAT. Po ponad czterech latach od transakcji sprzedawca skorygował faktury oraz zapłacił zaległy podatek do urzędu. Kupujący odmówił jednak zaakceptowania faktur korygujących powołując się na fakt, iż jego prawo odliczenia podatku naliczonego lub ewentualnie jego korekty przedawniło się z upływem czterech lat od momentu wystawienia pierwotnych faktur. W związku z tym, jeżeli zaakceptowałby te korekty, musiałby on zapłacić sprzedawcy różnicę w podatku VAT a równocześnie nie miałby prawa do jej odliczenia.

Powyższe regulacje nakazujące liczenie okresu, w którym można dokonać odliczenia podatku naliczonego, od momentu wystawienia faktur pierwotnych, a nie od momentu wystawienia lub otrzymania faktur korygujących wzbudziły wątpliwości sądu portugalskiego, który skierował pytanie prejudycjalne do TSUE.

Trybunał stwierdził, że prawo do odliczenia VAT wymaga spełnienia przesłanek o charakterze materialnym i formalnym, które zaistniały dopiero w wyniku wystawienia faktur korygujących przez sprzedawcę. Jeżeli więc nabywca dochował należytej staranności i nie uczestniczył w zmowie lub oszustwie podatkowym, a mimo to obiektywnie nie miał możliwości wykonania prawa do odliczenia podatku przed korektą, wówczas nie można odmówić mu prawa do odliczenia uzupełniającej kwoty VAT.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 47/2018

piątek, 27.04.2018

Więcej...

Tax Alert nr 46/2018

czwartek, 26.04.2018

Więcej...

Tax Alert nr 45/2018

wtorek, 24.04.2018

Więcej...