Tax Alert nr 29/2018

W dniu 7 marca 2018 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok (sygn. C-159/17) dotyczący prawa od odliczenia podatku VAT w przypadku podatnika wyrejestrowanego z VAT, który świadomie brał udział w oszustwie podatkowym.

Sprawa dotyczyła firmy z Rumunii, która została wyrejestrowana z rumuńskiego podatku VAT z uwagi na nieskładanie deklaracji przez dwa kwartały. Pomimo tego firma dalej wystawiała faktury w których naliczała podatek, ale nie składała deklaracji VAT oraz nie odprowadzała podatku należnego. W wyniku kontroli podatkowej, rumuńskie organy skarbowe nakazały firmie zapłacić VAT wykazany na fakturach wystawionych przez firmę po jej wyrejestrowaniu. Spółka wniosła o pomniejszenie tej kwoty o wartość podatku naliczonego od nabytych w okresie po wyrejestrowaniu towarów i usług wykorzystywanych w związku z prowadzoną działalnością. Organy odmówiły jej tego prawa na podstawie przepisów rumuńskich.

Sprawa trafiła do TSUE, który orzekł, iż zgodnie z normami unijnymi, fakt rejestracji podatnika na VAT nie jest co do zasady warunkiem koniecznym do skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego. Niemniej, jeżeli uchybienia obowiązkom formalnym są w gruncie rzeczy elementem oszustwa podatkowego polegającego na świadomym niedopełnianiu formalności w celu niezapłacenia podatku należnego, wówczas kraje członkowskie mogą odmówić takiemu podatnikowi prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 28/2018

poniedziałek, 26.03.2018

Więcej...

Tax Alert nr 27/2018

piątek, 23.03.2018

Więcej...

Tax Alert nr 26/2018

czwartek, 22.03.2018

Więcej...