Tax Alert nr 26/2017

W dniu 7 marca 2017 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok (sygn. C-390/15) w zainicjowanej przez polskiego Rzecznika Praw Obywatelskich sprawie, dotyczącej stawki podatku VAT na dostawę książek i innych publikacji drogą elektroniczną.

Pytania, zadane TSUE przez Trybunał Konstytucyjny, dotyczyły m.in. zgodności przepisów unijnej dyrektywy o VAT, wyłączających stosowanie obniżonych stawek VAT do dostawy książek i innych publikacji drogą elektroniczną, z zasadą neutralności tego podatku. W postępowaniu przed TSUE rozpatrywana była także zgodność tego rozwiązania z zasadą równego traktowania, ustanowioną w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej. Zdaniem RPO, naruszenia tych zasad miały polegać na stosowaniu obniżonej stawki VAT wyłącznie do dostaw książek na nośniku fizycznym, z pominięciem dostarczania ich drogą elektroniczną.

TSUE nie podzielił stanowiska RPO i uznał, że przyjęte rozróżnienie jest zgodne z prawem unijnym. Podkreślił, że dostawa książki, w tym także książki cyfrowej, na nośniku fizycznym jest co do zasady dostawą towarów, natomiast ich dostawa drogą elektroniczną jest świadczeniem usługi. Z kwestionowanych przepisów dyrektywy o VAT wynika zaś, że stawki obniżone nie mają zastosowania do usług świadczonych drogą elektroniczną. Według TSUE, uprzywilejowane traktowanie książek dostarczanych na nośniku fizycznym jest uzasadnione m.in. celami wspierania czytelnictwa książek, gazet i czasopism, jak również odmiennymi kosztami ich dystrybucji niż w przypadku wydawnictw dostarczanych wyłącznie drogą elektroniczną. Co więcej, zdaniem TSUE, objęcie dostawy książek dostarczanych drogą elektroniczną obniżoną stawką VAT mogłoby zagrozić spójności systemu podatku VAT w zakresie opodatkowania usług świadczonych drogą elektroniczną.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 25/2017

wtorek, 07.03.2017

Więcej...

Tax Alert nr 24/2017

piątek, 03.03.2017

Więcej...

Tax Alert nr 23/2017

czwartek, 02.03.2017

Więcej...