Tax Alert nr 53/2017

Tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Sprawa dotyczyła polskiej spółki, która, nie mając środków na spłatę zaległości podatkowych, postanowiła przekazać gminie nieruchomość (sygn. C 36/16).

Spółka wystąpiła z wnioskiem o interpretację indywidualną, w celu potwierdzenia, że przekazanie własności nieruchomości w celu spłaty zaległości podatkowych nie podlega VAT. Fiskus nie zgodził się ze stanowiskiem Spółki twierdząc, że jeżeli w wyniku przekazania nieruchomości gmina uzyskuje wszystkie uprawnienia właściciela, transakcja ta stanowi odpłatną dostawę towarów i podlega VAT.

Sprawa trafiła do WSA, który poparł stanowisko Spółki. To orzeczenie zostało zaskarżone przez fiskusa. Ostatecznie NSA zdecydował się na zadanie pytania prejudycjalnego do TSUE.

Zdaniem Trybunału, odpłatna dostawa towarów występuję w sytuacji, kiedy między obydwiema stronami transakcji dochodzi do wymiany świadczeń. W opisywanej sprawie zapłata zaległości podatkowych, która nastąpiła w formie przekazania prawa własności do nieruchomości, nie powoduje żadnego świadczenia ze strony gminy. Dlatego transakcja ta nie stanowi odpłatnej dostawy towarów.

TSUE jednak stwierdził, że w przypadku gdy  Spółka odliczyła VAT nabywając nieruchomość, przeniesienie własności na rzecz gminy stanowić będzie nieodpłatne przekazanie towarów, co  podlega opodatkowaniu VAT.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 52/2017

czwartek, 11.05.2017

Więcej...

Tax Alert nr 51/2017

wtorek, 09.05.2017

Więcej...

Tax Alert nr 50/2017

piątek, 05.05.2017

Więcej...