Tax Alert nr 66/2018

Dnia 6 czerwca 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wydał postanowienie (sygn. I SA/Wr 286/18), na mocy którego zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dwoma pytaniami prejudycjalnymi, dotyczącymi stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce przez spółkę mającą siedzibę poza UE oraz posiadającą spółkę zależną na terytorium Polski.

WSA we Wrocławiu zwrócił się do TSUE z następującymi pytaniami:

  • Czy z samego faktu posiadania przez spółkę mającą siedzibę poza terytorium UE spółki zależnej na terytorium Polski można wywieść istnienie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce w rozumieniu art. 44 Dyrektywy 112 i art. 11 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiające środki wykonawcze do Dyrektywy 112?
  • Czy w wypadku odpowiedzi przeczącej na pytanie 1, podmiot trzeci zobowiązany jest do analizy stosunków umownych pomiędzy spółką z siedzibą poza terytorium UE a spółką zależną, w celu ustalenia czy istnieje stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce przez tę pierwszą spółkę?

Na temat rozstrzygnięcia Trybunału w tej sprawie poinformujemy w osobnym Tax Alert.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 65/2018

piątek, 08.06.2018

Więcej...

Tax Alert nr 64/2018

czwartek, 07.06.2018

Więcej...

Tax Alert nr 63/2018

środa, 06.06.2018

Więcej...