Tax Alert nr 50/2018

Dnia 25 kwietnia 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wydał postanowienie (sygn. I SA/Wr 257/18), na mocy którego zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z pytaniem prejudycjalnym, dotyczącym możliwości odmowy przez organy podatkowe prawa do odliczenia VAT w sytuacji błędnego określenia rodzaju towaru na fakturze.

Sprawa dotyczy podatnika, który wystawiając faktury, błędnie wskazał rodzaj towarów. Kiedy organy podatkowe wszczęły wobec niego postępowanie podatkowe, podatnik udzielił wszelkich niezbędnych wyjaśnień oraz przedstawił dokumenty potwierdzające istnienie towarów będących rzeczywistym przedmiotem transakcji, które organ następnie zaakceptował. Wobec powyższych transakcji nie stwierdzono także próby przeprowadzenia oszustwa podatkowego. Pomimo tego, organ w decyzji odmówił podatnikowi prawa od odliczenia podatku VAT.

Sprawa trafiła do WSA, który postanowił zwrócić się do TSUE z pytaniem o zgodność takiej praktyki organów podatkowych z prawem unijnym.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 49/2018

czwartek, 10.05.2018

Więcej...

Tax Alert nr 48/2018

środa, 09.05.2018

Więcej...

Tax Alert nr 47/2018

piątek, 27.04.2018

Więcej...