Tax Alert nr 77/2018

W dniu 27 kwietnia 2018 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację (sygn. 0111-KDIB3-1.4012.119.2018.2.WN) dotyczącą opodatkowania podatkiem VAT usług świadczonych w ramach zarządzania wspólną płynnością finansową przez podmioty powiązane (cash pooling).

Zgodnie z wydaną interpretacją w przypadku gdy rozliczenia są dokonywane za pośrednictwem banku ani podmiot administrujący działaniami cash pooling (tzw. Agent), ani uczestnicy cash poolingu nie wykonują ani nie otrzymują usług, które podlegałyby opodatkowaniu podatkiem VAT. Usługi wykonuje tylko bank.

Spółka wchodzi w skład grupy kapitałowej i razem z pozostałymi jej członkami zamierzała przystąpić do umowy z bankiem o świadczenie usług kompletnego zarządzania wspólną płynnością finansową grupy (cash pooling). Funkcję Agenta miał pełnić podmiot zagraniczny, który w celu koordynacji funkcjonowania systemu miał być upoważniony do reprezentacji pozostałych jego uczestników w zakresie określonych czynności prawnych, w tym do wyrażania w ich imieniu oświadczeń woli. Agent miał nie pobierać z tytułu swojej funkcji żadnego wynagrodzenia. Spółka poprosiła o potwierdzenie, czy w związku z administrowaniem działaniami cash pooling przez Agenta, Spółka nabywa usługi podlegające VAT i będzie zobowiązana do rozliczenia importu usług oraz czy Spółka świadczy oraz otrzymuje usługi podlegające podatkowi VAT od innych uczestników wchodzących w skład struktury cash pooling.

Dyrektor KIS stwierdził, że w przedstawionej sytuacji czynności wykonywane przez Agenta w związku z jego funkcją w systemie cash pooling nie będą czynnościami które podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. To Bank będzie świadczył usługi zarządzania wspólną płynnością finansową, natomiast funkcje Agenta będą ograniczały się tylko do wspierania Banku w efektywnym zarządzaniu płynnością grupy. Również członkowie struktury cash pooling nie świadczą i nie nabywają usług dla innych uczestników.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 76/2018

wtorek, 03.07.2018

Więcej...

Tax Alert nr 75/2018

poniedziałek, 02.07.2018

Więcej...

Tax Alert nr 74/2018

czwartek, 28.06.2018

Więcej...