Tax Alert nr 98/2017

15 listopada 2017 r. Senat przyjął bez poprawek ustawę zmieniająca niektóre ustawy w celu poprawy prawnego otoczenia działalności innowacyjnej. Ustawa ta wprowadza znaczące zmiany w zakresie możliwości skorzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową.

Do tej pory przedsiębiorcy korzystający z ulgi mogli odliczyć tylko od 30% do 50% kwalifikujących się kosztów. Nowelizacja wprowadza zwiększenie wysokości ulgi podatkowej na działalność badawczo-rozwojową do 100%, natomiast dla przedsiębiorców posiadających status Centrum Badawczo-Rozwojowego nawet do 150%. Centra Badawczo-Rozwojowe będą mogły również skorzystać z pełnego odliczenia kosztów poniesionych na ekspertyzy, analizy czy opinie sporządzone nie tylko przez jednostki naukowe, ale też przez podmioty trzecie.

Nowe przepisy umożliwiają również na skorzystanie z ulgi przedsiębiorcom, którzy częściowo prowadzą działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Obecnie nie mogą oni w ogóle skorzystać z ulgi B+R, natomiast po wprowadzeniu nowelizacji ulga będzie miała zastosowanie w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które nie dotyczą działalności na terenie SSE.

Ustawa została przekazana do podpisu Prezydentowi. Nowe przepisy wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 97/2017

czwartek, 16.11.2017

Więcej...

Tax Alert nr 96/2017

piątek, 10.11.2017

Więcej...

Tax Alert nr 95/2017

czwartek, 09.11.2017

Więcej...